За нас

История, клиенти и партньори
метална телекомуникационна кула изградена от екипа на 3toncom
голяма фотоволтаична инсталация на открито поле

ПОВЕЧЕ ЗА НАС

История на компанията

 • Компанията 3tonCom е създадена през 2016 година. Основната ѝ дейност е строителство, изграждане, поддръжка и монтаж на фотоволтаични и телекомуникационни съоръжения, инсталация на IT и радио оборудване.
 • Екипите ни разполагат с дългогодишен опит в сферата на телекомуникациите.
 • Наши основни клиенти са Cetin Bulgaria, Vivacom Bulgaria, A1 Bulgaria, SKF и RTS.

Клиенти

Компанията е изпълнила успешно над 2000 възлагания от трите телекомуникационни оператора в следните направления:

 • Изграждане на roll-out Greenfield;
 • Изграждане на roll-out Rooftop;
 • Разширяване/оптимизация на съществуващи базови станции;
 • Монтиране на телекомуникационно оборудване тип Indoor/Outdoor, GSM/MW;
 • Инсталация на радиорелейни връзки;
 • Основен ремонт и ребрандиране на магазини.
изградено съоръжение за мобилен оператор
изграждане на съоръжение за мобилен оператор
Портфолио
 • От средата на 2021 г. стартира нова дейност свързана със строително-ремонтни дейности и ребрандиране на търговски обекти. За Vivacom Bulgaria и A1 Bulgaria е изпълнила успешно всички над 17 възложени обекти, в срок и без забележки.
 • Наши основни партньори са TILCOM, ГАЛКО АД, MEVA Bulgaria, RTS, ИТТ България, DISCOM, Авто Инженеринг Холдинг Груп, СД Револт – Лукарски и сие, Холдинг пътища и инфраструктурни съоръжения.
 • Компанията е регистрирана в Централния професионален регистър на строителя в България, I ПЪРВА ГРУПА – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС, с Удостоверение № I – TV 023844.
ребрандиране на търговски обект a1
ребрандиране на търговски обект vivacom

нашите

Партньори